Ние предлагаме пълен набор от специализирани маркетингови проучвания. Начуете повече за услугите, които предалагаме от списъка по-долу. Също така, за повече информация, може да се свържете директно с нас.

Експертизата на TNS BBSS

Ние предлагаме пълен набор от специализирани маркетингови проучвания. Научете повече за услугите ни от описанието по-долу. За още и по-детайлна информация, свържете се с нас.

Пълен набор от специализирани маркетингови изследвания, потребителски и средкомпании (B2B):

 

Продуктови и концепт-тестове

Развитие на концепция, на продукт, тестване 

 • Проучване на цени
 • Тестване на опаковка
 • Сегменатция на пазара

 


  

Марки и комуникация 

 • Нагласи към марки и реклами
 • Пре- и пост-тест на реклами
 • Качествени проучвания: Марки; Продукти; Пазар; Комуникации

 


 

Управление на портфолио/Категории продукти и марки 

 • Изследване на потребностите & проучване портфолио от марки и продукти
 • Динамика на развитие & Позициониране на марки
 • Навици на употреба и купуване на продукти, услуги и марки

 


 

Омнибус 

 • Национално месечно изследване лице-в-лице, 1000 респондента

 


 

Магазини и пазаруване 

 • Качествени проучвания на нагласите при пазаруване
 • Навици и нагласи при пазаруване
 • Маршрут при пазаруване в магазина
 • Проучване на покупките на категории продукти в магазина
 • Комуникации в магазина (промоции и реклами)

 


 

Изследвания на магазини и мерчандайзинг 

 • Изследване на дистрибуция, цени, и излагане намарки и проудкти в търговските канали

 


 

Управление на взаймоотношенията с клиенти и партньори 

 • Изследване на удволетвореността на потребителите
 • Изследване „Таен клиент„ и „Таен клиент по телефона“ 

 


 

Тестване за уеб ползваемост 

 • Как потребителите реално използват уеб страница  и удобство при навигиране 

 


 

Дигитални проучвания / проучвания на дигиталния потребител/ 

 • Иновативни изследвания на поведенито и нагласите на потребителите в дигиталния свят чрез разнообразните канали на връзка с респондентите –мобилни, интернет технологии

 


 

Медийни изследвания 

 • Употреба, възприемане и имидж на медиите от общата публика и сред специфични целеви аудитории – читатели, зрители, слушатели;
 • Ефективност на медийни кампании: 
  • измерване на запознатост и нагласи: преди и след кампанията;
  • разнообразие от медии и целеви групи – лидери на мнение, съвкупното население, специфични социални групи, представители на бизнеса;
 • Изследвания на електронни, печатни и онлайн медии. 

 


 

Изследвания в няколко държави / международни изследвания 

 • Изготвяне на общи оферти
 • Унифициран дизайн и инструменти за провеждане на изследвания, набиране на данни на терен, параметри на провеждане, срокове
 • Централизирано управление на проектите и изготвяне на доклади, анализи, презентации 

Методики

TNS BBSS има традиции в предлагането на различни методики за маркетингови проучвания:


PAPI: Хартиен въпросник, интервюта лице-в-лице в дома или офиса на респондентите
CAPI /Computer Assisted Personal Interviewing/: Лично интервю чрез компютър, чрез таблети или лаптопи. Дава възможност за показване на видео материали на респондентите и е най-качественият и най-бърз метод за интервюиране и предоставяне на данни
CATI: Телефонно интервю чрез компютър: кол-център, който обхваща България и съседни страни от Югоизточна Европа
Анкета /въпросници за самостоятелно попълване от респондентите: разпространяват се по пощата, по e-mail или онлайн
CAWI:  Онлайн интервю: глобален и национален панел за достъп до респонденти
Фокус-групи: класически модел на интервю от 6-8 човека; наблюдение в реално време 
Индивидуални дълбочинни интервюта /in-depth/: Съвкупно население, лидери на мнение, експерти, представители на бизнеса и институциите, държавни служители
Онлайн стрийминг: качествени изследвания
Кабинетно проучване/по документи: събиране и вторичен анализ на документи и данни, достъпни от различни публични източници на хартия или онлайн


TNS Branded Solutions (Лицензирани методики на ТНС)

TNS Branded Solutions е набор от лицензирани методики за изследвания, които са запазена марка на TNS


TRI*M Product Experience 

TRI*M Product Experience проучва всеки елемент от взаимодействието на потребителите с продукта/услугата/ или с марката (продуктови качества, цена, място на продажба, комуникация и опаковка).
TRI*M Corporate Reputation

TRI*M Corporate Reputation анализира репутацията на компанията сред партньори, служители и клиенти. Изследването дава препоръки за управлението на репутацията, в съответствие с корпоративните ценности, за постигане на стабилен бизнес растеж и добро представяне.
Launch eValuate

Launch eValuate  е прецизна система за прогнозиране  на резултати при пускане на нови продукти в сектора на бързооборотни стоки /FMCG/, като изследването използва модели за симулиране на търговски ситуация.
TRI*M Customer Experience 

TRI*M Customer Experience е водеща в света методика, за изследване удовлетвореността на клиента и факторите за нея, като основен инструмент за стабилизация и разрастване на основния бизнес на дадена компания.
Insightment

Insightment е стандартизиран набор от методи, съчетани с творческо приложение,  за разкриване на дълбочинни представи и неосъзнати потребности и виждания на потребителите, които могат да се превърнат в основа за развитие на нови бизнес възможности. 
SuperGroup

Super Group е методика за генериране  на високо креативни  идеи и концепции, като събира в една сесия  потребители,  експерти за даденатата категория продукти, специалисти в дизайна и комуникацията,представители на компанията –производител, за да превърне идеите в конкретни описания  за  нови продукти посредством обсъждане и тестване в реално време.
FutureView

FutureView е модел, които идентифицира потребителите-новатори – тези, които имат най-голямо влияние  за възприемане на най-новите продукти и услуги на пазара.
Social Media Insights

Social Media Insights предоставя детайлна информация за разговорите в социалните медии/мрежи.
Digital Media Evaluation

Digital Media Evaluation комбинира измерването на обхвата/ достигнатата аудитория/ с допитвания и анализи,за да оцени  ефективността на дигиталните медии и да предложи насоки за оптимизацията им в рамките на цялостната маркетингова стратегия.
Shopper Directions

Нашия набор от Shopper Directions методики тества различни промени на точките на продажба - щанда и рафта- като подредба на продукти, различни опаковки, комуникационни материали и др. Изследването дава количествени оценки за вероятния ефект на тестваните промени върху продажбите.
CPO

Contact Performance Optimisation (CPO) анализира ефективността на всички взаймодействия и контакт на потребителя с марките – информация от уста на уста, на мястото на продажба и в медиите.
Shopper Dimensions

Shopper Dimensions помага за създаването на стратегии за удволетворяване на потребностите на потребителите при различни търговски канали и цели и начини на пазаруване. 
ConversionModel

ConversionModel е водеща методика за изследване на лоялността и привързаността към марката, която дава цялостна оценка на силата на връзката на потребителите с марката и помага за дефиниране възможности за растеж. 
RAP touchpoint management

Система за обратна връзка с потребители в реално време. Потребителите споделят своя опит и мнения в различните точки на контакт с марката, чрез тракинг репортинг система, като нашите клиенти имат възможност да бъдат систематично информирани и да анализират опита на своите потребители и нивото на удволетвореност.   
Concept eValuate

Concept eValuate е утвърдена методика, която идентифицира  работещи новаторски идеи и концепти за продукти и услуги.
Product eValuate

Product eValuate се използва при тестване на концепция за продукт, което помага на клиентите ни да установят  вероятното равнище на последващи покупки  – критичен фактор за успех на всеки нов продукти на пазара.
BPO

BPO (Brand Performance Optimisation) е нашето основна методика  в областта на изследванията на „Марка и Комуникация“  – динамичен, гъвкав, модулен подход базиран на модела на ТНС за сила на марките „Brand Power”.
NeedScope

NeedScope е количествена и качествена система за изследване на влиянието на емоционалните преживявания на потребителите върху маркетинга на продукти и услуги като цяло.
AdEval

AdEval е качествен и количествен пре-тест на реклама за всички видове медии. 
Matrix

Matrix е специално изграден инструмент за изследване на пазара, с цел да бъдат идентифицирани възможности за развитие на бизнеса чрез иновации, и да бъдат формулирани приоритети, свързани с тях. 


Политически и социални изследвания

Имаме дългогодишен опит в социални, политически и електорални изследвания:

 • Социални, политически и икономически нагласи и поведение, сред населението и бизнеса;

 • Изследвания на политики – запознатост с и използване на услуги в образователна система, здравеопазване, правосъдие и други сектори на публични услуги;

 • Общественото мнение и възприятие на институции и партии;

 • Проучвания на мненията в европийски мащаб;

 • Политически и електорални изследвания;

Контакти

Марчела Абрашева
Регионален директор
т: +359 2 4224 957
e: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Лилия Станкова
Заместник директор
т: +359 2 4224 804
e: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Яна Везенкова
Мениджър „Обслужване на клиенти“
т: +359 2 4224 866
e: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


т: + 359 2 4224 800
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.